Kobi Nedir – Kobi Ne Demektir

Kobi nedir? Bazılarına göre küçük ve orta ölçekli işletmeler, bazılarına göre de küçük orta boy işletmeler olarak bilinmektedir. Kobi ne demek diye sorulduğu zaman bu iki söylemde söylenebilmektedir. Aslında birbirinden farkı yoktur.

Kobi deyince ülke genelinde irili ufaklı imalat ve hizmet üreten; kendi kısıtlı sermayeleri, yurt içi ve dışı satış pazarlama olanakları ile çalışan işletmelere kobi diyebiliriz.

Kobi nedir veya kobi ne demek? Sorularının karşılığı cevap olarak böyle cevap verebiliriz. Ancak kobi’lerin oluşumu nasıl olmaktadır veya kobi olabilme şartları nelerdir? İşletme büyüklüğüne göre sınıflandırma nasıl yapılmaktadır? Kısaca onlardan bahsedelim.

Kobi nasıl olunur? Kobi başvurusu yaparken kobi şartları ne ise yerine getirmek gerekir. Kobi şartları işletmenin personel sayısına, bağımsızlık ölçülerine ve bilanço değerlerine göre belirlenmektedir.

Kobi olmanın şartları şöyle sıralanabilir;

Söz konusu işletmenin çalıştırdığı işçi ve personel sayısı ( Kobi olabilmek için Dış Ticaret Müsteşarlığına göre 200, Hazine Müsteşarlığına göre 250 işçi üst sınır koymaktadır.)

Bağımsızlık ölçüleri ( Büyük sermaye hisselerinin % 25 ten az olması gereklidir. Bu durumdaki firmalar kobi kategorisinde sayılmaktadır. Büyük sermaye şirketlerinin hisseleri % 25 i aşarsa işletme kobi olma hüviyetini kaybeder.)

Bilanço değerleri (Yıllık yapmış olduğu ciro ve iş hacmine göre sınıflandırma)

Ayrıca bilanço büyüklüğüne göre de sınıflandırılmaktadır.

Mikro ölçekli işletmeler: Avrupa Birliği mikro işletmeler için 2 milyon euro yıllık ciro sınırı koyarken. Türkiye’de DİE rakamıyla 1 milyon euro olarak belirtilmektedir.

Küçük Ölçekli İşletmeler: Avrupa Birliği mikro işletmeler için 10 milyon euro yıllık ciro sınırı koyarken. Türkiye’de DİE rakamıyla 5 milyon euro olarak belirtilmektedir.

• Orta Ölçekli İşletmeler: Avrupa Birliği mikro işletmeler için 40 milyon euro yıllık ciro sınırı koyarken. Türkiye’de DİE rakamıyla 25 milyon euro olarak belirtilmektedir.

Kobi şartları, kobi başvurusu yapılırken yerine getirilmeli ki devletin kobilere vereceği destekten faydalanabilinsin.
Toplam olarak bir ülke için büyük işletmelerden çok daha fazla katma değer yaratabilen; tüm ticari, sanayi ve hizmet işletmeleri birer kobidir diyebiliriz.

Nasıl kobi olunur? Kısada olsa anlaşıldı sanırım. Kobi olma şartları yerine getirilsin ki kobi kredilerinden yararlanabilesiniz.

Kobi nedir? Sorusunun cevabı esasında bu şekilde verilebilmektedir. Yukarıdaki kavramlar içerisinde karışıklıklar vardır. Kobi ne demek? Esasında açılımında anlaşılabilir “Küçük Orta Boy İşletmeler” kobi olarak isimlendirilmektedir.

Paylaş

*