Çiftçi Kredileri – Sera Kredileri

Çiftçi kredileri, tarımla uğraşan, meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan özel ve tüzel kişilere verilen kredilerdir. Çiftçi kredisi veren bankalar ve kuruluşlar ülkemizde mevcuttur.

Çiftçi kredisi veren bankalar ülkemizde çoktur.

Ancak faiz indirimli ve faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar ve kurumlar sınırlıdır. Devletin tarımı desteklemesi ile birlikte faiz indirimli çiftçi kredisi ve faizsiz çiftçi kredisi uygulaması başlamıştır.

Daha önceleri % 13 olan çiftçi kredileri 2011 yılından itibaren % 10 yıllık faiz uygulaması başlatılmıştır.

Faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar ve kuruluşlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Bunlar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlükleridir.

Çiftçi kredileri aşağıdaki tabloda görüleceği gibi, faizsiz çiftçi kredisi ve faiz indirimli çiftçi kredisi uygulanacak tarım iş kolları çıkartılmıştır. Burada aynı zamanda tarım iş kollarında kullanılacak en üst limit verilecek çiftçi kredileri görülmektedir.

TARIMSAL ÜRETİM İŞ KOLLARI FAİZ İNDİRİMİ  % KREDİ ÜST LİMİT TL.
     
TARIMSAL SULAMA 100 1.500.000
KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIM 50 7.500.000
İYİ TARIM UYGULAMALARI    
ORGANİK TARIM 50 3.000.000
SU ÜRÜNLERİ 50 3.000.000
SERTİFİKALI TOHUM, FİDE    
YURT İÇİ ÜRETİMİ/KULLANIMI 50 1.500.000
STANDART FİDE YURT İÇİ    
ÜRETİMİ KULLANIMI 50 1.500.000
TARIMSAL MEKANİZASYON 50 500.000
DİĞER ÜRETİM KONULARI 50 500.000

Yukarıdaki tabloda çiftçi kredileri hakkında tarımsal üretim iş kolları görülmektedir. Çiftçi kredisi olarak verilen tarımsal sulama faizsiz olarak en fazla 1.500.000 TL kullandırılacaktır.

Kontrollü örtü altı tarım olarak bilinen sera için seracılık kredileri % 50 indirimli olarak verilecektir.

Sera kredileri üst limit olarak 1.500.000 TL kullanılabilecektir. Seracılık kredileri yıllık % 5 olarak uygulanacaktır.

Sera kredisi haricindeki yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi “İyi Tarım Uygulamaları” tarımsal iş kollarına % 50 faiz indirimli kredi uygulanacağı görülmektedir.

Sera kredisi ve iyi tarım uygulamaları iş kollarındaki çiftçi kredileri yıllık % 5 faizle kullanılacaktır.

Paylaş

*